« Hrvatska
objavljeno prije 7 godina i 7 mjeseci
UDRUGA FRANAK

Ministarstvo financija omogućuje bankama ekstra profite

Udruga Franak traži od Ministarstva financija povlačenje tumačenja primjene članka Zakona o potrošačkom kreditiranju smatrajući ga podilaženjem bankama

Udruga Franak optužuje Ministarstvo financija za pogodovanje bankama
Udruga Franak optužuje Ministarstvo financija za pogodovanje bankama (Screenshot Facebook)
Više o

banke

,

Ministarstvo financija

,

pogodovanje

,

ekstraprofit

,

udruga Franak

Udruga Franak u pismu Ministarstvu financija upozorava da Ministarstvo tumačenjem Zakona o potrošačkom kreditiranju objavljenim na svojim internetskim stranicama, povlađuje bankama u njihovu jednostranom i samovoljnom određivanju parametara za promjenu kamata postojećih kredita bez ugovorenih fiksnih marži i promjenjivih parametara.

Na taj način banke određuju fiksne marže koje su veće nego što je bila ukupna početna kamata, drže u Udruzi Franak.

Udruga upozorava da se zbrajanjem fiksne marže i vrijednosti promjenjivog parametra na početku otplate kredita, mora dobiti početna kamata, a ako to nije moguće, onda je fiksna marža nezakonita jer je neprimjenjiva u trenutku ugovaranja kredita.

Nevjerojatno je, smatraju u Franku, da Ministarstvo financija nakon nekoliko mjeseci borbe za vladavinu prava odjednom zagovara pravnu nesigurnost dužnika s kojima su banke nezakonito ugovorile kamate te omogućuje bankama da u budućnosti ostvare nove ekstra profite na temelju potpuno nepredvidivih kretanja promjenjivih parametara koji su u ovome trenutku na povijesnom minimumu.

Takav potez Franak smatra izdajom vladavine prava i građana Hrvatske s kojima su banke ugovorile nezakonite kamate.

Udruga Franak podsjeća da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju propisano da za postojeće ugovore o kreditu sklopljene do stupanja na snagu toga zakona, u kojima nisu definirani parametri i njihove uzročno-posljedične veze, vjerovnici moraju s dužnikom uskladiti kamatnu stopu, određivanjem parametra i fiksne marže, kao i razdoblja promjena kamatnih stopa, najkasnije do 1. siječnja 2014. godine.

Ministarstvo pak u svom tumačenju kaže kako vjerovnici ne moraju postići dogovor sa svakim pojedinim dužnikom oko izbora parametra i utvrđivanja fiksnog dijela kamatne stope te zaključivati pojedinačne dodatke ugovorima o kreditu u kojima će biti ugovoreni elementi na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa.

Vjerovnici su ovlašteni samostalno definirati parametar promjenjivosti promjenjive kamatne stope izborom između zakonom definiranih i taksativno navedenih parametara te utvrditi fiksni dio kamatne stope i o tome izvijestiti dužnike, smatra Ministarstvo. Dodaje da izbor između zakonom propisanih parametara te ovisnost promjene kamatne stope isključivo o promjeni izabranog parametra, jamči transparentnost objema ugovornim stranama.

15.01.2014. 18:02:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh