« Hrvatska
objavljeno prije 7 godina i 9 mjeseci
HMM ...

Je li Hrvatska postala intelektualna kolonija?

Izumitelj Ivan Kabalin već godinama pokušava natjerati institucije da zaštite njegov patent koji iskorištavaju Gillette i Wilkinson bez naknade

Hrvatski izumitelj ne može do svojih prava
Hrvatski izumitelj ne može do svojih prava (Arhiva)
Više o

patenti

,

izumi

,

gillette

,

Ivan Kabalin

,

Wilkinson

Ing. Kabalin patentirao je specijalnu britvicu, koja je danas u svijetu poznata ga Gillette Sensor Excel  i na tom proizvodu američka kompanija Gillette godišnje okrene milijarde  dolara. Isti izum  masovno u svijetu primjenjuje i britanska kompanija Wilkinson Sword, dok pravi izumitelj u bijedi živi u ubožnici pokraj Petrinje.

Nažalost, Hrvatska je sama sebe osudila na to da bude intelektualna kolonija. Pojedinci su u interesu stranih eksploatatora vlastitim zakonima bagatelizirali izume hrvatskih izumitelja. U vrijeme kad tehnologija vlada svijetom, a po broju izumitelja po glavi stanovnika Hrvatska je među vodećim zemljama na svijetu, na snazi je zakon po kojem ni jedan patent zapravo ne vrijedi ništa. Stoga i ne začuđuje da je tek odnedavno na Pravnom fakultetu u Zagrebu uveden izborni kolegij  o intelektualnom vlasništvu.

Osim Kabalinova slučaja, razlog za OLAF-ovo uključivanje u istragu je i to što je državna institucija iz Savezne Republike Njemačke - Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA, Njemačka služba za patente i marke prije nekoliko godina uputila financijsku pomoć od nekoliko desetaka tisuća eura u sklopu međunarodne suradnje za sređivanje dokumentacije i informatizaciju DZIV-a, ali ta je uplata završila na privatnom bankovnom računu nekadašnjeg ravnatelja Željka Topića. Kako se njegov privatni bankovni račun našao u službenoj korespodenciji i dokumentaciji DZIV-a i je li greška ikad ispravljena, zasad je nepoznato.

Cijeli slučaj pročitajte na portalu Tjedno.com

18.10.2013. 10:53:09
    
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
 1. avatar
  Ivan Kabalin
  24.10.2013. 09:45
  Pravna stuacija u vezi patenta “Poboljšanje dežača britvice” broj p921162a od 2.11.1992.

  Na trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem R1-55/66
  vodi se postupak za zabranu piratske trgovine Gillette-a Willkonsona.
  Zahtjev je odbijen isključivo – temeljem ništavnog (pravno nepostojećeg) pravnog akta.
  Normalan postupak – odbija se voditi.
  Nego se vodi postupak u skladu:
  Slobodna Dalmacija
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp
 2. avatar
  Ivan Kabalin
  25.10.2013. 16:06
  Ispravak priloga od 24-10.2013.

  Pravna stuacija u vezi patenta “Poboljšanje dežača britvice” broj p921162a od 2.11.1992.

  Na trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem R1-55/96
  vodi se postupak za zabranu piratske trgovine Gillette-a Willkonsona.
  Zahtjev je odbijen isključivo – temeljem ništavnog (pravno nepostojećeg) pravnog akta.
  Normalan postupak – odbija se voditi.
  Nego se vodi postupak u skladu:
  Slobodna Dalmacija
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp
 3. avatar
  Ivan Kabalin
  02.11.2013. 15:36
  ZAHTJEV ZA INFORMIRANJE

  Činjenica je da imam priznat status „bivšeg političkog zatvorenika“.

  1 Zašto mi se uskraćuje – pravo na mirovinu.
  2 Zašto mi se uskraćuje – pravo na odštetu zbog nezaposlenosti.
  3 Zašto mi se uskraćuje – pravo na propisani postupak u vezi moje prijave za PATENT „Poboljšanje držača britvice“ broj: P921162A od 2.11.1992.
  dipl.ing- Ivan Kabalin
 4. avatar
  Ivan Kabalin
  19.11.2013. 10:03
  SAOPĆENJE ZA JAVNOST

  Već godinama i javnost Hrvatske i sveopću javnost nastojim obavjestiti o neodgovornosti hrvatskih političara,
  Svi hrvatski političari čudno se ponašaju, i mirno (nezainteresirano) gledaju na aktivnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i njegovih čelnika.
  Ne zanima ih što taj zavod, od svog postojanja (više od 20 godina), niti jednom građanu Hrvatske uključujući i znanstvene institute nije izdao niti jedan jedini PRAVOVALJANI PATENT (na kojem se može zaraditi).
  Šokiran sam tolikom neodgovornošću hrvatskih političara.
  Obilje materijala koji o tome govore, svatko može naći ako u bilo kojoj internet-tražilici (preporučujem Google) upiše: p921162a i/ili gillete ukrao hrvatski patent .

  dipl.ing. Ivan Kabalin
 5. avatar
  Ivan Kabalin
  27.11.2013. 13:25
  PRESS RELEASE

  For years, the Croatian public and try to inform the general public about the irresponsibility of Croatian politicians,
  All Croatian politicians behave strangely, and quiet (no indifference) look at the activities of the State Intellectual Property Office and its leaders.
  They do not care what the Institute, since its existence (over 20 years), or one of Croatian citizens, including research institutes has not issued a single validly PATENT (where you can earn).
  I'm shocked so much irresponsibility Croatian politicians.
  Plenty of material to talk about it, if anyone can find in any internet search engine (I recommend Google) types: p921162a and/or gillete ukrao hrvatski patent .
 6. avatar
  Ivan Kabalin
  13.01.2014. 13:53
  DOGAĐANJE SA HRVATSKIM PATENTOM BR. P921162A

  U 1992. godini
  Podnio Zahtjev za izdavanje patenta „Poboljšanje držača britvice“ 2.11.1992., koji je zahtjev ocjenjen „urednim“ i objavljen je u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH, a koji je patent dobio broj P921162A .
  Podnio preliminarnu ponudu Gillette-u za korištenje tog patenta.
  U 1993. godini
  Gillette počeo koristiti taj patent u svom proizvodu „Gillette Sensor Excel“ i počeo ilegalno (piratski) prodavati (ne regulirajući svoje obaveze prema izumitelju).
  P.S.: Taj PATENT Gillete koristi ilegalno u svim tipovima svojih brijaćih aparata (na primjer „Gillette Fuzion“), a Wilkinson od 1996. godine.
  U 1995. godini
  Gillette došao s tim proizvodom („Gillette Sensor Excel“) u Hrvatsku.
  U 1996. godini
  Protiv Gillette-a pokrenut postupak zbog piratske prodaje na Trgovačkom sudu u Zagrebu i postupak se vodi pod brojem R1-55/96.

  Pravna situacija u vezi patenta “Poboljšanje držača britvice” broj p921162a od 2.11.1992.
  Na trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem R1-55/96 vodi se postupak za zabranu piratske prodaje Gillette-a i Willkonsona.
  Zahtjev je odbijen isključivo – temeljem ništavnog (pravno nepostojećeg) pravnog akta.
  Normalan postupak – odbija se voditi, nego se vodi postupak u skladu:
  Slobodna Dalmacija Za sve su krivi rogati
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp
  Legal situation regarding patent "Poboljšanje držača britvice" number p921162a of 02/11/1992.
  At the Commercial Court in Zagreb under R1-55/96 is the procedure for banning pirated shops Gillette and Willkonsona.
  The request was rejected solely - on the basis of sordid (legally non-existent) legal act.
  The normal procedure - refuses to take, But the proceedings are conducted in accordance:
  Slobodna Dalmacia Za sve su krivi rogati
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp

  SAOPĆENJE ZA JAVNOST
  Već godinama i javnost Hrvatske i sveopću javnost nastojim obavjestiti o neodgovornosti hrvatskih političara.
  Svi hrvatski političari čudno se ponašaju, i mirno (nezainteresirano) gledaju na aktivnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH i njegovih čelnika.
  Ne zanima ih što taj zavod, od svog postojanja (više od 20 godina), niti jednom građanu Hrvatske uključujući i znanstvene institute nije izdao niti jedan jedini PRAVOVALJANI PATENT (na kojem se može zaraditi).
  Šokiran sam tolikom neodgovornošću hrvatskih političara.
  Obilje materijala koji o tome govore, svatko može naći ako u bilo kojoj internet-tražilici (preporučujem Google) upiše: p921162a i/ili gillete ukrao hrvatski patent .
  PRESS RELEASE
  For years, the Croatian public and try to inform the general public about the irresponsibility of Croatian politicians.
  All Croatian politicians behave strangely, and quiet (no indifference) look at the activities of the State Intellectual Property Office and its leaders.
  They do not care what the Institute, since its existence (over 20 years), or one of Croatian citizens, including research institutes has not issued a single validly PATENT (where you can earn).
  I'm shocked so much irresponsibility Croatian politicians.
  Plenty of material to talk about it, if anyone can find in any internet search engine (I recommend Google) types: p921162a and/or gillete ukrao hrvatski patent .

  Dipl.ing. Ivan Kabalin
 7. avatar
  Ivan Kabalin
  19.02.2014. 15:16
  OČITOVANJE NA PRILOG HTV-a „Što vas žulja ?“ OD 6.02.2014.

  U navedenom prilogu o problematici hrvatskog patenta br. p921162a, izmađu ostalog, utvrđeno je da je Trgovački sud u Zagrebu, isključivo na temelju „ništavnog pravnog akta“ dozvolio Gillett-u piratsku trgovinu u Hrvatskoj.
  Žalio sam se, ali je i Visoki trgovački sud i Vrhovni sud isključivo na temelju tog istog „ništavnog pravnog akta“ odbio tu žalbu. Sve je to vidljivo iz spisa br. R1-55/96 Trgovačkog suda u Zagrebu.
  To je NEDOPUSTIVO uvažavajući osnove pravnih znanosti a i zbog oštećivanja Hrvatske za više milijardi dolara.
  Uzdam se jedino u JAVNOST pa vas molim da taj detalj učinite javnosti još očitijim.

  Postoje i drugi detalji koji govore o “moralnosti” , “stručnosti” i ”poštenju” DZIV-a, ali to prepuštam aferama koje su u tijeku, a koje ukazuju na ogromne štete ne samo meni, nego i svim izumiteljima, izumiteljstvu, privrednoj konkurentnosti Hrvatske, pa i Državi kao cjelini.

  8.02.2014.

  Dipl.ing. Ivan Kabalin

  RESPONSE TO ANNEX HTV " What you pinch ? " FROM 06.02.2014 .

  In this article the problem of Croatian patent no. p921162a , Between other things , it was found that the Commercial Court in Zagreb , solely on the basis of " sordid legal act " allowed Gillett in pirate trade in Croatia .
  I complained , but the High Commercial Court and the Supreme Court solely on the basis of the same " sordid legal act " rejected this appeal . All this is evident from the case file no . R1-55/96 Commercial Court in Zagreb .
  This is unacceptable , taking into account the basics of law and the Croatian damage to billions of dollars .
  I trust only in public so please make public the details still visible.

  There are other details that speak of " morality " , " expertise " and " honesty " SIPO , but leave it up to the scandals that are in progress, and which indicate the tremendous damage not only to me but also to all inventors , inventiveness , economic competitiveness Croatian , and the State as a whole.

  08/02/2014 .

  BSc . John Kabalin
 8. avatar
  Ivan Kabalin
  19.02.2014. 15:19
  MONOPOLI UVJET KONKURENTNOSTI

  Iako je notorna činjenica da je jedino pasjedovanje „monopola“ uvjet za konkurentnost i zapošljavanje, pojavljiju se obmanjivači koji nude „čaroliju“ pomoću koje „se može postići“ konkurentnost i zapošljavanje pa i samo-zapošljavanje. To podvaljivanje je poprimilo planetarne razmjere, s ciljem vječnog odgađanja uočavanja što se događa sa MONOPOLIMA, koji određuju razvoj.
  Nakon žestokih političkih preispitivanja utvrđeno je da su jedini legalni i pozitivni MONOPOLI industrijsko vlasništvo (PATENTI).
  Tim područjem apsolutno dominira – Vlada SAD-a a, druge Države drže u pokornosti (naročito one nerazvijene). Pri tom se ne libe koristiti kriminogenim potencijalom tih država.
  To proizlazi, između ostalog, i iz brojnih priloga na internetu koji se mogu naći ako se na bilo kojoj imternet-tražilici (preporučujem Google) upiše: p921162a i/ili gillete ukrao hrvatski patent .

  MONOPOLI competitive conditions

  Although it is a notorious fact that the only property "monopoly" condition for competitiveness and employment, are emerging deceivers who offered "magic" by which "can be achieved by" competitiveness and employment and self-employment. This machination has assumed global proportions, with the goal of eternal delay observing what happens with monopolies that determine development.
  After a fierce political scrutiny it was found that only legal and positive MONOPOLI industrial property (patents).
  Absolutely dominates this area - the U.S. Government, the other States in bondage (especially those undeveloped). To do this, do not hesitate to use criminogenic potential of these countries.
  This implies, among other things, for a number of contributions on the Internet that can be found if you are in any imternet-search engine (I recommend Google) types: p921162a and/or gillete ukrao hrvatski patent .
 9. avatar
  Ivan Kabalin
  25.02.2014. 08:23
  PRIJEDLOG ZA PODNOŠENJE PONUDE !

  Ovime Vam predlažem da podnesete obvezujuću ponudu za:
  1. Investitora (ulagača)
  2. Pravnog zastupnika
  OBRAZLOŽENJE:
  Moj izum koristi se ilegalno od početka 1993. i na njemu je ostvaren do sada prihod
  od preko sto milijardi USdolara. Iz daljeg teksta je opisan sukus događaja, pa
  ako je potrebno nešto pojasniti – stojim na raspolaganju.
  ----------------------------------
  PROPOSAL FOR SUBMISSION OF OFFERS!

  We hereby propose to submit a binding offer for:
  1. First Investors (investors)
  2. Second legal representative
  EXPLANATION:
  My invention is used from the start of the illegal 1993rd and it has been achieved so far income of over a hundred billion USdol. The text below describes the essence of the event, so if you need to
  clarify something - I am available.
  -------------------------------------------------------------------------------

  DOGAĐANJE SA HRVATSKIM PATENTOM BR. P921162A

  U 1992. godini
  Podnio Zahtjev za izdavanje patenta „Poboljšanje držača britvice“ 2.11.1992., koji je zahtjev ocjenjen
  „urednim“ i objavljen je u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualn vlasništvo RH, a koji je patent dobio broj P921162A .
  Podnio preliminarnu ponuduGillette-u za korištenje tog patenta.
  U 1993. godini
  Gillette počeo koristiti taj patent u svom proizvodu „Gillette Sensor Excel“ i počeo ilegalno (piratski)
  prodavati (ne regulirajući svoje obaveze prema izumitelju).
  P.S.: Taj PATENT Gillete koristi ilegalno u svim tipovima svojih brijaćih aparata (na primjer „Gillette Fuzion“), a Wilkinson od
  1996. godine.
  U 1995. godini
  Gillette došao s tim proizvodom („Gillette Sensor Excel“) u Hrvatsku.
  U 1996. godini
  Protiv Gillette-a pokrenut postupak zbog piratske prodaje na Trgovačkom sudu u Zagrebu i postupak se vodi pod brojem R1-55/96.

  Pravna situacija u vezi patenta “Poboljšanje držača britvice” broj p921162a od 2.11.1992.
  Na trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem R1-55/96 vodi se postupak za zabranu piratske prodaje Gillette-a i Willkonsona.
  Zahtjev je odbijen isključivo – temeljem ništavnog (pravno nepostojećeg) pravnog akta.
  Normalan postupak – odbija se voditi, nego se vodi postupak u skladu:
  Slobodna Dalmacija Za sve su krivi rogati
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp

  SAOPĆENJE ZA JAVNOST
  Već godinama i javnost Hrvatske i sveopću javnost nastojim obavjestiti o neodgovornosti hrvatskih političara.
  Svi hrvatski političari čudno se ponašaju, i mirno (nezainteresirano) gledaju na aktivnost Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo RH i njegovih čelnika.
  Ne zanima ih što taj zavod, od svog postojanja (više od 20 godina), niti jednom građanu Hrvatske uključujući i znanstvene institute nije izdao niti jedan jedini PRAVOVALJANI PATENT (na kojem se može zaraditi).
  Šokiran sam tolikom neodgovornošću hrvatskih političara.
  Obilje materijala koji o tome govore, svatko može naći ako u bilo kojoj internet-tražilici (preporučujem Google) upiše: p921162a i/ili gillete ukrao hrvatski patent .
  --------------------------------
  EVENT WITH CROATIAN Pat. P921162A
  In 1992. year
  Applied for a patent " Improving holders razor " 11.02.1992 . , Which is an application evaluated "normal " and was published in the official gazette of the State Intellectual Property Office , which has received patent number P921162A .
  Submitted a preliminary offer Gillette - in to use this patent .
  The 1993rd year
  Gillette began to use the patent in its product " Gillette Sensor Excel " and began illegally ( pirated ) to sell ( not regulating its obligations to the inventor ) .
  PS : This patent Gillette illegally used in all types of its shaving
  apparatus ( for example , " Gillette Fuzion " ) , and Wilkinson of
  the 1996th year .
  The 1995th year
  Gillette came with the product ( " Gillette Sensor Excel " ) in Croatia .
  The 1996th year
  Against Gillette 's proceedings because of pirated sales at the Commercial Court in Zagreb and the
  proceedings shall be conducted under the number R1-55/96 .

  The legal situation regarding patent " Improving razor holder " number p921162a of 02/11/1992 .
  At the Commercial Court in Zagreb under R1-55/96 leads the procedure to ban sales of pirated Gillette and Willkonsona .
  The request was rejected solely - on the basis of sordid ( legally non-existent ) legal act .
  The normal procedure - refuses to be taken , but the proceedings are conducted
  in accordance :
  Free Dalmatia for all the wrong horned
  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030607/temedana03.asp

  PRESS RELEASE
  For years, the Croatian public and try to inform the general public about the irresponsibility of Croatian politicians .
  All Croatian politicians behave strangely , and quiet ( without interest ) to watch the activity of the State Intellectual Property Office and its leaders .
  They do not care what the Institute , since its existence ( over 20 years ) , or one of Croatian citizens , including research institutes has not issued a single validly PATENT ( where you can earn ) .
  I'm shocked so much irresponsibility Croatian politicians .
  Plenty of material to talk about it , if anyone can find in any internet search engine ( I recommend Google ) types : p921162a and/or gillete ukrao hrvatski patent .
  -------------------------------------------------------------------------------
  OČITOVANJE NA PRILOG HTV-a „Što vas žulja ?“ OD 6.02.2014.

  U navedenom prilogu o problematici hrvatskog patenta br. p921162a, izmađu ostalog, utvrđeno je da je
  Trgovački sud u Zagrebu, isključivo na temelju „ništavnog pravnog akta“ dozvolio Gillett-u piratsku
  trgovinu u Hrvatskoj.
  Žalio sam se, ali je i Visoki trgovački sud i Vrhovni sud isključivo na temelju tog istog „ništavnog pravnog akta“ odbio tu žalbu. Sve je to vidljivo iz spisa br. R1-55/96 Trgovačkog suda u Zagrebu.
  To je NEDOPUSTIVO uvažavajući osnove pravnih znanosti a i zbog oštećivanja Hrvatske za više milijardi dolara.
  Uzdam se jedino u JAVNOST pa vas molim da taj detalj učinite javnosti još očitijim. Postoje i drugi detalji koji govore o “moralnosti” , “stručnosti” i ”poštenju” DZIV-a, ali to prepuštam aferama koje su u tijeku, a
  koje ukazuju na ogromne štete ne samo meni, nego i svim izumiteljima, izumiteljstvu, privrednoj konkurentnosti Hrvatske, pa i Državi kao cjelini.
  8.02.2014.
  Dipl.ing. Ivan Kabalin
  ------------------------------
  RESPONSE TO ANNEX HTV " What you pinch ? " FROM 06.02.2014 .

  Inthis article the problem of Croatian patent no. p921162a , Between other things , it was found that the Commercial Court in Zagreb , solely on the basis of " sordid legal act " allowed Gillett in pirate trade in Croatia
  .I complained , but the High Commercial Court and the Supreme Court solely on the basis of the same " sordid legal act " rejected this appeal . All this is evident from the case file no . R1-55/96 Commercial Court in Zagreb. This is unacceptable , taking into account the basics of law and the Croatian damage to billions of dollars .
  I trust only in public so please make public the details still visible.
  There are other details that speak of " morality " , " expertise " and " honesty " SIPO , but leave it up to the scandals that are in progress, and which indicate the tremendous damage not only to me but
  also to all inventors , inventiveness , economic competitiveness Croatian , and the State as a whole.
  08/02/2014 .
  dipl.ing. Ivan Kabalin
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh