« Biznis
objavljeno prije 9 godina i 2 mjeseca
PRIJAVITE SE

Bespovratne potpore za poduzetnike kroz Poduzetnički impuls 2015

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75 posto, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50 posto

(Arhiva)
Više o

mali poduzetnici

,

bespovratne potpore

,

Poduzetnički impuls 2015.

U sklopu Poduzetničkog impulsa 2015, objavljeni su prvi natječaji koji obuhvaćaju ulaganja u proizvodnju, jačanje uslužnih djelatnosti i poticanje cjeloživotnog obrazovanja. Projekti se zaprimaju do 13.04.2015. Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Ciljevi ovog poziva su unapređenje i širenje proizvodnje, jačanje i modernizacija tehnološke baze, poboljšanje i modernizacija usluga, poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i poduzetnici u potpomognutim područjima), te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Proizvodnja i prerađivačka industrija

U programu poticanja proizvodnje, projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32. Prihvaljivi troškovi vezani su uz modernizaciju proizvodnog procesa, nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te ostale troškove namijenjene povećanju proizvodnih kapaciteta kao i ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji.  Dodatne projektne aktivnosti uključuju troškove prilagodbe poslovnog prostora za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod Prijavitelja, troškove vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod te sličnih priznatih znakova kvalitete, troškove vezane uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje, troškove zaštite intelektualnog vlasništva, troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima, troškove promocije, kreiranja brenda, dizajna, izrade mrežne stranice te troškove vezane uz čuvanje djece Prijavitelja u većinskom vlasništvu žene.

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Uslužne djelatnosti

U programu jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja:

E - Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; Odjeljak 36-39

G - Održavanje i popravak motornih vozila; Skupina 45.2

I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (osim Skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

J - Informacije i komunikacije

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P - Obrazovanje

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

S - Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Projekti se zaprimaju od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Za sve ostale informacije i izradu vaših projekata obratite se stručnjacima tvrtke Ravecon ili na mail info@eufondovi.hr

18.03.2015. 09:35:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh