« Hrvatska
objavljeno prije 11 godina i 11 mjeseci
IZMJENE ZAKONA

Uveden novi model naplate poreznih dugovanja

Onima koji su prošle godine kasnili s plaćanjem, a u mogućnosti su podmiriti dug, omogućuje se otpis kamata ako u roku od 30 dana taj dug podmire

Fotografija vijesti
Više o

Hrvatski sabor

,

državni proračun

,

porezni dug

Na današnjoj je sjednici Sabor donio odluku o uvođenju novog modela naplaćivanja duga poreznim dužnicima, i to tako što je izmjenio Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, prenosi Hina.

Po tom modelu, onima koji su prošle godine kasnili s plaćanjem, a u mogućnosti su podmiriti dug, omogućuje se otpis kamata ako u roku od 30 dana taj dug podmire.

Za one koji niti uz otpis kamata ne mogu platiti svoje dugove, sve neizvršene obveze do 31. siječnja ove godine mogli bi refinancirati na rok od 36 mjeseci.

Nakon toga, kako je nedavno najavio ministar financija Slavko Linić, svako neplaćanje poreza ili neizvršavanja drugih obveza značit će blokadu i otvaranje stečaja.

Sabor je donio zakon kojim se osniva centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija koji bi pratio investicije koje Vlada najavljuje u energetskom sektoru, a koje bi provodile tvrtke u većinskom i djelomičnom državnom vlasništvu.

Centar će, kako stoji u zakonu, reflektirati rad, interese i potencijal države u energetskom sektoru te davati stručnu pomoć i koordinirati definiranje nacionalnih interesa u tom sektoru. U tom će smislu rukovoditi investicijske projekte i nad njima provoditi nadzor.

Zastupnici su izmijenili Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, kojim se preraspodjeljuje dio poreza na dohodak u korist općina, gradova i županija.

Naime, općinama, gradovima i županijama smanjeni su prihodi zbog nedavnih izmjena Zakona o porezu na dohodak, kojima se osobni odbitak povećava s 1800 kuna na 2200 kuna, a za umirovljenike s 3200 na 3400 kuna.

Preraspodjelom dijela toga poreza između države i jedinica lokalne samouprave u dijelu za poravnanje, kako predviđaju danas izglasane izmjene, općine, gradovi, županije i Grad Zagreb trebali bi u ovoj godini dobiti 193,4 milijuna kuna.

Tim je izmjenama propisano da se lokalnim i regionalnim jedinicama prepušta dva indeksna poena doprinosa poreza na dohodak, a u isto se vrijeme za dva indeksna poena smanjuju sredstva za zajedničko financiranje. Općinama i gradovima u tom bi smislu pripalo 1,5 posto, a županijama 0,5 posto prihoda.

Sabor je donio Zakon o poreznoj upravi te o prestanku važenja zakona o financijskoj policiji, a izmijenio je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao i Zakon o financijskom inspektoratu RH.

Zastupnici su potvrdili dva memoranduma o razumijevanju s Europskom unijom o sudjelovanju Hrvatske u programima EU "Kazneno pravo" i "Građansko pravo", te izmijenili Zakon o šumama kojima se smanjuju naknade za općekorisne funkcije šuma kao jedan od izvora financiranja provedbe radova na biološkoj obnovi šuma.

Izmijenjen je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojima će se privremeno, od 1. ožujka do kraja ove godine, ukinuti neizravna spomenička renta, a izmjene je doživio i Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Prihvaćen je Vladin Plan usklađivanja hrvatsko zakonodavstva s pravnom stečevinom EU za ovu godinu, kojim je predviđeno donošenje 55 zakona u ovoj godini.

Nakon izglasavanja navedenih zakona u sabornici je počela rasprava i glasovanje o amandmanima na državni proračun za 2012. godinu.

24.02.2012. 12:06:21
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh