« Hrvatska
objavljeno prije 10 godina i 11 mjeseci
Izvješće GRECO-a

Preporuke protiv korupcije zadovoljavajuće riješene

Ekspertno tijelo Vijeća Europe za borbu protiv korupcije - GRECO zaključilo je da je svih 11 preporuka vezanih uz borbu protiv korupcije u Republici Hrvatskoj zadovoljavajuće riješeno

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Deviant Art)
Više o

korupcija

,

Hrvatska

,

izvješće

,

GRECO

Naime, pet preostalih preporuka zadovoljavajuće je u međuvremenu riješeno provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, novim zakonodavnim odredbama uvedenima u Zakon o državnim službenicima, provedbom Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, omogućavanjem trgovačkim sudovima da pristupe podatcima iz kaznene evidencije, kao i novim Zakonom o sprječavanju pranja novca, navodi se u Dodatku Izvješću o provođenju preporuka, koji je danas objavljen na internetskim stranicama Vlade RH.

"Prihvaćanje ovoga Dodatka Izvješću o provođenju preporuka zaključuje Drugi ocjenjivački krug postupka ispunjavanja preporuka za Republiku Hrvatsku", naglašava se.

U vezi s provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama GRECO ističe da su hrvatske vlasti učinile brojne korake kako bi se utro put djelotvornijem provođenju toga zakona, posebno putem redovitog izvješćivanja tijela državne uprave u vezi s relevantnim radnjama poduzetim u cilju poštivanja odredbi zakona, kao i u vezi s izobrazbom dužnosnika koji imaju ključne odgovornosti na tom području.

Pozdravlja se i osnivanje Radne skupine za procjenu razloga za administrativno odbijanje zahtjeva za informacijama.

Što se tiče zaštite službenika koji u dobroj vjeri prijave sumnju u korupciju, pozdravljaju se izmjene Zakona o državnim službenicima s odredbama zaštite zviždača. Hrvatske vlasti izvijestile su, naime, GRECO da je uspostavljen mehanizam za prijavljivanje korupcije (uključujući i mogućnost anonimnosti) te su uvedene odredbe koje osiguravaju zaštitu od svake moguće osvete i svih drugih oblika zloporabe.

GRECO je zadovoljan i time kako su hrvatske vlasti odgovorile na preporuku da odgovarajuća nadležna tijela pripreme javne, pisane smjernice za tumačenje postojećih zabrana za državne službenike. Naime, hrvatske su vlasti upozorile na činjenicu da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 18. lipnja 2009. godine donijelo Smjernice o zabranama za državne dužnosnike prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti te o odnosu tih zabrana i mjerodavnih odredbi kaznenog zakona koje se odnose na korupciju.

Republika Hrvatska je i zadovoljavajuće ispunila i preporuku da se osigura provjera osoba koje osnivaju poduzeća te da se uspostavi sustav pravodobnog obavješćivanja trgovačkih sudova u svakom slučaju kada kazneni sud zabrani poslovnu aktivnost čelnoj osobi u poduzeću. Naime, hrvatske su vlasti izvijestile da se izmjenama Kaznenog zakona i Pravilnika o kaznenoj evidenciji trgovačkim sudovima omogućio pristup podacima iz kaznene evidencije.

Iskazano je i zadovoljstvo time kako su hrvatske vlasti ispunile preporuku da potiču predstavnička tijela privatnih računovođa i revizora da izdaju smjernice o otkrivanju i prijavljivanju korupcije. Hrvatske su vlasti, naime, izvijestile da je u siječnju 2009. donesen novi Zakon o sprječavanju pranja novca. Na temelju njega izrađene su smjernice i pokazatelji za utvrđivanje sumnjivih transakcija te programi izobrazbe za revizore, računovođe i porezne savjetnike.

Navedene zadovoljavajuće ocjene GRECO je iznio u Dodatku Izvješću o provođenju preporuka, čime se zaključuje Drugi ocjenjivački krug postupka ispunjavanja preporuka za Republiku Hrvatsku.

Pet preporuka, od ukupno 11, preostalo je Hrvatskoj nakon što je Ekspertno tijelo Vijeća Europe za borbu protiv korupcije - GRECO izvijestilo hrvatske vlasti u prosincu 2007. da s njihovom provedbom nije zadovoljno.

Nakon toga Dodatne informacije dostavljene su u srpnja 2009., te je na temelju njih GRECO u ovom Dodatku Izvješću o provedenim preporukama za Republiku Hrvatsku zaključio kako je Hrvatska ispunila svih 11 preporuka.

23.11.2009. 21:33:39
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh