« Hrvatska
objavljeno prije 8 godina
DEMANTI

HDS ZAMP demantira teze s javne tribine

Nakon priopćenja s tribine o ZAMP-u, donosimo njihovu reakciju

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Više o

ZAMP

HDS ZAMP poslao nam je demanti teza s javne tribine održane u srijedu, pa evo što imaju za reći:

 • Neistina: HDS ZAMP je institucija odnosno udruga koja ne postoji

Istina: Služba Zaštite Autorskih Muzičkih Prava (ZAMP) jedan je od odjela Hrvatskog društva skladatelja koje je registrirana udruga koja posjeduje odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za posao kolektivnog ostvarivanja prava. Ovaj posao obavlja se unutar spomenutog odjela koji radi jednostavnosti umjesto naziva Hrvatsko društvo skladatelja, Služba zaštite autorskih muzičkih prava ponekad ima skraćeni naziv HDS ZAMP. Pitanje prigovora pravnoj legitimaciji HDS ZAMP-a već je ranije bilo predmetom raznih sudskih sporova u kojima su sve takve tvrdnje odbačene kao neosnovane.

 • Neistina: Autorske naknade koje ubire HDS ZAMP su nelegalni parafiskalni namet

Istina: Autorske naknade koje prikuplja HDS ZAMP nisu parafiskalni namet odnosno parafiskalne naknade. Parafiskalne naknade spadaju zapravo u javne prihode i prema svojim karakteristikama najbliža su doprinosima. Autorske naknade pak nisu javni već privatni prihodi. Riječ je o naknadama koje plaćaju oni koji koriste tuđi autorski rad, odnosno tuđe intelektualno vlasništvo. Kao što za korištenje tuđeg fizičkog vlasništva treba imati odobrenje vlasnika i podmiriti određenu naknadu, tako je i s onim intelektualnim vlasništvom. Pravo svakog autora na naknadu za korištenje njegova djela nikako nije nelegalno ono je zajamčeno Općom deklaracijom UN-a o pravima čovjeka, a potom i nizom drugih međunarodnih konvencija i akata, ustavom RH te Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

 • Neistina: HDS ZAMP je pod zaštitom je Kukuriku koalicije

Istina: HDS ZAMP nije pod nikakvom zaštitom Kukuriku koalicije niti se skriva iza politike. HDS ZAMP bavi se kolektivnim ostvarivanjem prava autora glazbenih djela sukladno hrvatskim propisima i najboljoj međunarodnoj praksi, te jednako kvalitetno radi bez obzira na to tko je na vlasti. Riječ je o području intelektualnog vlasništva koje je svugdje u razvijenom svijetu prepoznato i prihvaćeno kao pokretač razvoja društva, odnosno nešto čemu i naša zemlja teži.

Područje intelektualnog vlasništva bilo je regulirano i prijašnjoj državi u kojoj se kolektivnim ostvarivanjem prava bavio SOKOJ.

 • Neistina: Tarifa HDS ZAMP-a je najviša u Europi

Istina: Naknade koje prikuplja HDS ZAMP spadaju među niže naknade u Europi, a niže su čak i od preporuka Unesco-a i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). S obzirom da je već duži niz godina sporazumno ugovaranje naknada naša poslovna politika, sve naše naknade upravo su sporazumno ugovorene sa krovnim asocijacijama korisnika. Pri tome su uvijek sve strane analizirale visine tarifa i modele ostalih europskih i svjetskih društava i temeljem međusobnih saznanja i specifičnosti naše zemlje ugovorile model i naknade koje u Hrvatskoj prikuplja HDS ZAMP.

 • Neistina: HDS ZAMP guši tehnološki razvoj (razvoj on-line glazbene ponude)

Istina: Upravo je HDS ZAMP taj koji već par godina kontinuirano radi na dolasku inozemnih glazbenih servisa u zemlju. Naša praksa i naknade po pitanju on-line korištenja djela u potpunosti odgovaraju događanjima u Europi i svijetu te HDS ZAMP ni u kojem slučaju nije prepreka njihovu dolasku. Čak štoviše u izravnim kontaktima sa predstavnicima inozemnih servisa dobili smo informacije o tome zašto ih nema (malo tržište sa izrazito visokom stopom piratstva) te učinili sve što je u našoj moći da im dolazak olakšamo. Podsjećamo i da je upravo HDS ZAMP proteklih godina u nekoliko navrata putem medija pozivao iTunse da dođu u Hrvatsku.

 • Neistina: HDS ZAMP šteti glazbenicima

Istina: Hrvatsko društvo skladatelja udruga je koja okuplja skladatelje, autore i muzikologe i kojom oni sami upravljaju te kroz koju ostvaruju svoja privatna prava na način kako je propisao zakon i sukladno globalno ustanovljenim procedurama. Na taj način glazbenici kroz veliki međunarodni sustav kolektivnog ostvarivanja prava ostvaruju honorare od korištenja njihovih djela u RH i inozemstvu. S druge pak strane korisnicima omogućava da na jednom mjestu i jednostavno pribave odobrenja za korištenje gotovo cjelokupnog svjetskog glazbenog repertoara. Svakako Društvo je uvijek, a tako će raditi i ubuduće, bilo vođeno isključivo interesom svojih članova.

 • Neistina: Poslovanje HDS ZAMP-a je netransparentno

Istina: Poslovanje HDS ZAMP-a je transparentno. Svi podaci o našem poslovanju javno su objavljeni, kao i sve naše naknade i pravila poslovanja, u mjeri daleko višoj od one koju smo dužni objaviti i prema hrvatskim propisima i prema inozemnoj praksi i obvezujućim međunarodnim pravilima. Godišnje izvješće o našem radu svake godine javno je objavljeno i dostupno svim zainteresiranima. Ono obuhvaća podatke o naplati, honorarima pristiglim iz inozemstva, iznosima troškova i odbitaka, broju registriranih korisnika, broju djela i nositelja prava u obračunu, podatke o tome koliko je autora zaradio prosječnu hrvatsku plaću ili više od toga, koliko ih je zaradilo između minimalne i prosječne plaće te koliko ih je zaradilo manje od minimalne hrvatske plaće, nadalje podatke o manifestacijama koje Društvo priređuje ili financijske podupire s navedenim iznosima utrošenih sredstava itd. Članovi su redovito informirani o poslovanju a uz honorare primaju i opširne specifikacije o obračunu honorara.

 • Neistina: Poslovanje HDS ZAMP-a odvija se bez nadzora

Istina: Poslovanje HDS ZAMP-a redovito se nadzire na četiri razine:

 • unutarnja kontrola (autori, tijela HDS ZAMP-a: Predsjedništvo, Autorskopravni odbor te Nadzorni odbor);

 • međunarodna kontrola (naše krovne međunarodne organizacije CISAC i BIEM te inozemne sestrinske udruge);

 • vanjska kontrola (obavezna zakonom propisana revizija);

 • i državna kontrola (zakonom propisan inspekcijski nadzor Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Porezna uprava i ostala tijela nadležna za kontrolu poslovanja pravnih subjekata).

 • Neistina: Zbog HDS ZAMP-a zatvaraju se tvrtke i ljudi ostaju bez posla

Istina: Naknade HDS ZAMP-a dovoljno su niske da vrlo teško mogu ugroziti poslovanje bilo kojeg subjekta. Primjerice u frizerskom salonu od 50m2 naknada iznosi 40 Kn mjesečno, u ugostiteljskom objektu 200 Kn mjesečno, a primjerice kod kabelskih operatera 5,25% prihoda od pretplatnika (zajedno glazbena i filmska prava) što znači da primjerice kabelskom operateru za ostale troškove ostaje oko 95% prihoda. Oni koji u svojem poslovanju odluče koristiti glazbu, trebaju i taj trošak uračunati. Nitko nije prisiljen glazbu u poslovanju koristiti pa tako nitko i ne može biti prisiljen zbog HDS ZAMPa zatvoriti svoje poslovanje.

 • Teza: Predstavnici HDS ZAMP-a prekidaju sahrane, svadbe i humanitarne priredbe

Demanti: Terenski zastupnici HDS ZAMP-a imaju obavezu obilaska terena i evidentiranja korištenja glazbenih djela. Ovaj posao međutim rade isključivo vodeći računa o tome da svojom nazočnošću ne remete samo događanje ili na bilo koji način ometaju njegovo odvijanja. Jednostavno diskretno evidentiraju što se događa te evidentiraju sve ostale parametre potrebne za obračun naknade. Nikada niti jedan naš zastupnik nije prekinuo svadbu ili sahranu. Što se humanitarnih priredbi tiče, sve one manifestacije čiji prihod ide u humanitarnu svrhu i gdje izvođači nastupaju bez naknade, također su oslobođene plaćanja autorske naknade.

 • Neistina: HDS ZAMP tereti kabelske operatere za plaćanje naknade koju oni nisu dužni podmiriti

Istina: Svugdje u razvijenom svijetu, kabelski operateri trebaju imati odobrenje i platiti naknadu za korištenje sadržaja, u prvom redu televizijskih kuća čiji se programi prenose u kabelsku mrežu, a potom i autora audiovizualnih djela (redatelji, scenaristi, glavni snimatelji itd.) kao i autora glazbe, izvođača i diskografskih kuća. Takva je obveza za kabelske operatere propisana Direktivom Europske unije o Satelitskom emitiranju i kabelskoj retransmisiji koja je ugrađena u Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. U njima se jasno definira što za potrebe tih propisa znači pojam reemitiranje odnosno kabelska retransmisija, a što se uobičajeno u tehničkoj terminologiji naziva kabelskom distribucijom. Iz toga neupitno proizlazi obaveza svih kabelskih operatera u zemlji o čemu postoje pravomoćne sudske presude.

 

 • Neistina: Prema Zakonu o telekomunikacijama i HAKOM-u kabelski operateri ne bave se kabelskom retransmisijom već distribucijom pa stoga nisu dužni podmiriti naknadu

Istina: Zakon o telekomunikacijama i HAKOM na koje se operateri pozivaju reguliraju samo tehničke aspekte kabelske distribucije, a ne i pitanje sadržaja koji se kroz kabelsku distribuciju prenosi i od kojeg ti isti operateri uostalom i žive. Korisnici plaćaju njihove usluge zbog sadržaja, a ne zbog samih kablova. Pitanje sadržaja nije u nadležnosti HAKOMa, a spomenuta Direktiva Europske Unije jasno propisuje da se pitanje sadržaja u kabelskoj distribuciji upravo regulira „propisima o autorskom pravu i srodnim pravima u državama članicama". Ove propise jasno poštuju gotovo svi kabelski operateri u zemlji, izuzev nekolicine koji zajedno čine 5% tržišta i koji su ustrajni u tvrdnjama da ne trebaju regulirati prava sadržaja koji koriste. Te tvrdnje apsolutno su deplasirane, što je i potvrđeno pravomoćnim sudskim presudama.

 

 • Neistina: Postoje pravomoćne presude Prekršajnog suda koje su potvrdile tvrdnje malih kabelskih operatera

Istina: Svi odbačaji Prekršajnih sudova, na koje se predstavnici malih kabelskih operatera pozivaju, doneseni su isključivo zbog zastare predmete, a ne zbog neopravdanosti prijave i ocijene da mali kabelski operateri nisu obveznici plaćanja naknade. Izgubili su i spor koji su vodili pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) protiv HDS ZAMP-a, kao i spor koji su protiv tog rješenja Agencije vodili pred Upravnim sudom. Također, odbili su ponudu HDS ZAMP-a o mirnom rješenju spora, otpisu najvećeg dijela kamata i sudskih troškova, odustajanje od već dobivenih tužbi (inzistiraju na otpisu dugovanja koje nismo u mogućnosti otpisati zbog AZTN-a, ali smo u mogućnosti biti blagonakloni kod izračuna što oni odbijaju).

 

 • Neistina: HDS ZAMP naplaćuje naknade za privatno kopiranje za memorijske čipove za perilice i frižidere

Istina: HDS ZAMP ne naplaćuje naknade za privatno kopiranje za ove uređaje. Svi uređaji koji se smatraju predmetom naknade sporazumno su ugovoreni sa predstavnicima uvoznika uređaja za pohranu i snimanje djela i temeljem njihova inputa određeni su svi oni uređaji na koje se ova naknada plaća.

 

17.05.2013. 14:24:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh