« Hi-tech
objavljeno prije 5 mjeseci i 4 dana
NAPOKON

HAKOM mijenja pravila igre

Kako bi se spriječili pokušaji zlouporabe, operatori će kod sklapanja svakog ugovora na daljinu morati nakon slanja obavijesti o sklapanju ugovora pribaviti i potvrdu korisnika kako na takav ugovor pristaje

Daljnja zaštita potrošača
Daljnja zaštita potrošača (Arhiva)
Više o

mobilni operateri

,

HAKOM

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (Hakom) u petak je izmijenila Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, primjerice vezano i za sklapanje ugovora na daljinu, priopćeno je iz Hakoma.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga podrobnije će se urediti tržište elektroničkih komunikacijskih usluga, ističu iz Hakoma.

Dio odredbi počet će se primjenjivati od 1. kolovoza ove godine, a dio od 1. siječnja 2020. godine.

Tako će s početkom kolovoza na snagu stupiti izmjene vezano uz sklapanje ugovora na daljinu, a koje se usklađuju s izmjenama Zakona o zaštiti potrošača.

"Kako bi se spriječili pokušaji zlouporabe, operatori će kod sklapanja svakog ugovora na daljinu morati nakon slanja obavijesti o sklapanju ugovora pribaviti i potvrdu korisnika kako na takav ugovor pristaje", naglašavaju iz Hakoma.

Kod kupovine mobilnog uređaja putem prodaje na daljinu korisnik će ga od 1. kolovoza, uz preuzimanje na kućnoj adresi, moći preuzeti i na prodajnom mjestu operatora.

Izmjene od 01. siječnja

Iz Hakoma u priopćenju izdvajaju i izmjene koje se počinju primjenjivati od 1. siječnja iduće godine, a vezane su uz rokove.

Tako primjerice operatori u roku od 15 dana moraju otkloniti kvar, a ako ga ne otklone u predviđenom roku korisnik ima pravo na raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid (osim u posebnim slučajevima definiranim pravilnikom) ili na naknadu zbog kašnjenja u iznosu od 240 kuna po danu ako nakon 15 dana i dalje želi čekati da operator otkloni kvar.

Propisani su i rokovi za određene radnje koje je operator trebao izvršiti, poput prijenosa ugovornog odnosa s jedne osobe na drugu ili davanja informacija o visini naknade za prijevremeni raskid ugovora.

Ugovor sklopljen na daljinu moći će se raskinuti na jednak način kao što je i sklopljen (telefonski i slično), a rok za uspostavljanje usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži skraćen je sa 45 na 30 dana, ističu iz Hakoma.

Napominju i kako je operator obvezan, po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva korisniku dostaviti potvrdu prihvata ili obavijest o neprihvaćanju zahtjeva.

Ako potvrdu ne dostavi u tom roku, korisnik ima pravo jednostrano odustati od podnesenog zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora, a sve do trenutka uspostavljanja zatražene usluge.

Također, ako se prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa na zahtjevu posebno naznačuje da će korisnik opće uvjete operatora preuzeti naknadno, korisnik će se moći detaljno upoznati s općim uvjetima u roku od tri radna dana te u tom roku može odustati od takvog ugovora, ali će, ako je preuzeo i mobilni uređaj, istoga morati vratiti zatvorenog u originalnom pakiranju, neke su od novina izmjena Pravilnika koje izdvajaju iz Hakoma.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga biti će dostupan nakon objave u Narodnim novinama, napominje se u priopćenju.

13.07.2019. 09:45:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh