« Ekosfera
objavljeno prije 5 godina i 8 mjeseci
NAPOKON!

Lovci ne smiju ubijati pse

Pohvalno je da je izbačena mogućnost 'uklanjanja' pasa i mačaka iz lovišta, loše formulirane odredbe koja je davala lovcima alibi da nekažnjeno pucaju u pse i mačke

Nema više
Nema više "uklanjanja" (Prijatelji životinja)
Više o

psi

,

lovci

,

ubijanje

Na snagu je stupio novi Zakon o lovstvu. Iako temeljna svrha ovoga Zakona nije štititi životinje, već ozakoniti njihovo ubijanje, poražavajuće je za zaštitu ljudi i životinja u Hrvatskoj da je uvažen malo koji prijedlog udruga za zaštitu životinja i prirode s javne rasprave o prijedlogu ovoga Zakona. Udruga Prijatelji životinja upozorava da je pogodovanjem zahtjevima lovačkog lobija kroz ovaj Zakon narušena sigurnost ljudi i dobrobit životinja.

„Pohvalno je da je izbačena mogućnost 'uklanjanja' pasa i mačaka iz lovišta, loše formulirane odredbe koja je davala lovcima alibi da nekažnjeno pucaju u pse i mačke, čak i ako su njihovi skrbnici bili u blizini. Time se ovaj Zakon usklađuje sa Zakonom o zaštiti životinja u zahtjevu da lovci prema zatečenim psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao s napuštenim ili izgubljenim životinjama", izjavio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i posebni savjetnik ministra poljoprivrede za područje zaštite životinja.

Prijatelji životinja posebno su zadovoljni zbog brisanja formulacije o „uklanjanju" pasa i mačaka iz lovišta jer za to su se borili i lobirali više od 15 godina ukazujući na nepravdu koja je uzrokovala velik broj ustrijeljenih kućnih ljubimaca.

S druge strane, novi Zakon donosi unazađivanje jer propisuje da je skrbnicima zabranjeno puštati pse i mačke da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 200 metara od naselja, umjesto dosadašnjih 300 metara.

Jasno je da skrbnici ne smiju puštati pse bez nadzora, no novi Zakon o lovstvu onemogućava im gotovo potpuno kretanje. Naime, propisuje da je zabranjeno loviti divljač lovačkim oružjem u pojasu 100 metara od granice naselja, odnosno 300 metara od granice naselja većih od 10.000 stanovnika u nizini i prigorju te 200 metara od granice naselja većih od 10.000 stanovnika u brdsko-planinskim područjima. Zakon zadire i u pravo vlasništva kroz odredbe kojima se omogućava ustanovljivanje lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika, što ima za posljedicu i ograničeno kretanje vlasnika po vlastitu zemljištu zbog mogućnosti stradavanja tijekom lova.

„To dovodi do apsurdne situacije da vlasnik zemljišta koje je dio lovišta mora stalno strepiti da ga ne pogodi koji zalutali metak. No on u tome slučaju ne može pustiti ni svojega psa da se kreće po njegovu privatnom vlasništvu. Nejasno je i kako spriječiti mačku da ne ode 200 metara od kuće, kao i kako objasniti djeci da su u opasnosti ako se zateknu na 100 metara dalje od zadnje kuće u naselju. Apsurdno je da se je Zakon u tom pogledu unazadio kada su i dosad propisane udaljenosti bile inako premale", konstatira Viktoria Krčelić iz udruge Prijatelji životinja.

Prijatelji životinja smatraju problematičnim i to što je dobna granica za dobivanje lovačke iskaznice smanjenja s 18 na 17 i pol godina, što znači da se maloljetnicima dopušta nošenje oružja i pucanje po životinjama. S obzirom na ostale, već spomenute novosti koje donosi Zakon, jasno je da će ove izmjene samo još više pridonijeti nesigurnosti ljudi čiji posjedi su dio lovišta ili koji žive uz samu granicu lovišta.

Nisu prihvaćene ni mnoge primjedbe udruga za zaštitu prirode, a i jasno je da ljudi ne žele živjeti u strahu za sebe, svoju djecu i kućne ljubimce. Stoga Prijatelji životinja, uz pohvalu za micanje odredbe o „uklanjanju" pasa i mačaka, smatraju da je nužno ispraviti ove propuste što skorijom izmjenom Zakona o lovstvu u sklopu koje će se razmotriti i uvažiti prijedlozi drugih udruga koje su iznijele svoje primjedbe.

17.11.2018. 15:00:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh