« Svijet
objavljeno prije 1 mjesec
EU

Europski dan jezika 26. rujna

Europska komisija obilježava u subotu 20. Europski dan jezika organiziranjem internetske konferencije "Obrazovanje počinje s jezikom" u ponedjeljak te kampanjom "#DiscoverTranslation"

Europski dan jezika
Europski dan jezika (Arhiva)
Više o

europski dan jezika

Svake se godine 26. rujna obilježava Europski dan jezika. Na taj se dan slavi jezična raznolikost kontinenta s više od 200 jezika i dijalekata, 24 službena jezika EU-a, uključujući hrvatski, i tri pisma. Uz to, u Europi se govori oko 60 regionalnih i manjinskih jezika.

U sklopu obilježavanja Europskoga dana jezika želi se upozoriti na potrebu zaštite manje raširenih jezika i potaknuti na njihovo učenje. 

Zaštita ugroženih regionalnih i manjinskih jezika uvedena je u dva dokumenta Vijeća Europe: Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima te Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina.

Višejezičnost - jedno od temeljnih načela EU

Tri su glavna cilja obilježavanja Europskoga dana jezika:

- očuvanje europske jezične baštine

- poticanje ljudi svih dobi na učenje jezika

- naglašavanje važnosti učenja jezika u školskoj dobi.

Višejezičnost je jedno od temeljnih načela EU-a. Svojom jezičnom politikom Europska komisija promovira višejezičnost i zauzima se za to da svaki državljanin EU-a uz materinski govori još barem dva strana jezika.

U velikoj većini članica Europske unije pravilo višejezičnosti ostvaruje se unutar obveznog sustava obrazovanja tako da uz materinski učenici obvezno uče još dva strana jezika. Kod nas još nije zaživjela ta praksa, nego se učenje drugog stranog jezika temelji na izbornosti, no u posljednjih petnaestak godina ipak se velika većina priklanja trendu višejezičnosti.

Učenje stranog jezika prati suvremenoga građana Europe tijekom cijelog života. Sve više djece i kod nas pohađa dvojezične vrtiće ili se upisuju u vrtićke grupe za rano učenje stranoga jezika. Tijekom redovitog školovanja jezik se uči u cijeloj osnovnoj i srednjoj školi te obvezno i u sklopu visokoškolskog obrazovanja. Za većinu ljudi učenje jezika tu ne završava, nego ih prati u karijeri, bilo da je riječ o usavršavanju jezika struke, bilo o učenju novog jezika zbog potreba radnoga mjesta. Čak ni tečajevi stranih jezika za umirovljenike ne oskudijevaju polaznicima.

25.09.2020. 17:01:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh