« Biznis
objavljeno prije 11 godina i 2 mjeseca
MA DA?!

AZTN se protivi koncentraciji HT-a i Optime

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je prijavu namjere koncentracije Hrvatski telekom (HT) i OT- Optima telekom zaprimila 28. lipnja 2013.

Napokon nešto razumno
Napokon nešto razumno (Arhiva)
Više o

T-HT

,

AZTN

,

Optima telekom

S obzirom na javno objavljenu informaciju kako je HT podnio prijavu namjere koncentracije te medijske interpretacije prema kojima Agencija svoju odluku u tom postupku treba donijeti u rokovima koje predviđa Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u konkretnom slučaju, sredinom kolovoza 2013., Agencija naglašava kako Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nema prednost u primjeni u odnosu na Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. 

Drugim riječima, postupak predstečajne nagodbe kako predviđa taj Zakon ne može mijenjati uvjete i rokove za postupanje pri ocjeni koncentracija poduzetnika na koje Agenciju obvezuje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Ukoliko provedba postupka predstečajne nagodbe zahtijeva odobrenje ove Agencije jer se radi o preuzimanju kontrole odnosno koncentracijim tada bi, po mišljenju Agencije, to odobrenje trebalo pribaviti i prije sklapanja predstečajne nagodbe. 

U konkretnom slučaju, Optima telekom je pri izradi Plana financijskog i operativnog restrukturiranja koji predstavlja prijedlog vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe, a uključuje stjecanje kontrole nad tim poduzetnikom od strane HT-a, trebala voditi računa o Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja i potrebi odobrenja za provedbu koncentracije od strane ove Agencije.

Štoviše, budući da je postupak predstečajne nagodbe započeo 11. travnja 2013. godine, a propisi o zaštiti tržišnog natjecanja omogućuju podnošenje prethodne prijave namjere koncentracije i prije zaključivanja ugovora o prijenosu kontrole, razvidno je kako je bilo dovoljno vremena da se namjeravana koncentracija prijavi Agenciji na ocjenu i znatno prije 28. lipnja

Agencija, pak, na temelju podataka iz prijave i drugih saznanja kojima raspolaže, u ovom trenutku može zaključiti da ne postoje argumenti kojima se koncentracija u ovom obliku može ocijeniti dopuštenom. Naime, udio poduzetnika HT, koji već sada ima vladajući položaj na tržištima pružanja usluga u nepokretnoj mreži, provedbom ove koncentracije bi se povećao na, između 60 i 70 posto, a na pojedinim tržištima i iznad 80 posto. 

Zaključno, Agencija ima razumijevanja za vremenski tjesnac u kojem se u ovom konkretnom slučaju, a bez ikakve odgovornosti ove Agencije, nalaze, kako Optima telekom kao dužnik, tako i njegovi vjerovnici. Međutim, zadaća Agencije nije zaštita interesa vjerovnika ili pojedinačnih poduzetnika u postupku predstečajne nagodbe već je naša isključiva zadaća provedba propisa o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno očuvanje i unapređenje kompetitivne strukture tržišta u svrhu zaštite interesa potrošača.

04.07.2013. 17:13:29
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh