« Biznis
objavljeno prije 3 mjeseca i 22 dana
POZIV

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Traže se inovatori
Traže se inovatori (Arhiva)
Više o

digitalno povezivanje

,

Creative Europe

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Ciljevi i prioriteti Poziva
Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:
a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);
b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

fokusu projektnih prijedloga tako bi trebali biti:
- pristup usmjeren na rješavanje problema i odgovaranje na izazove KKS;
- iskustvo korisnika i publike;
- tehnologija kao rješenje određenog problema, više nego cilj;
- inovativna rješenja koja omogućuju stvaranje, distribuciju i promociju kreativnog sadržaja;
- međusektorska suradnja i tehnološka rješenja koja ju omogućuju.

Budžet i rokovi
Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000 .
Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000 .
Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.
Zadani su vremenski okviri za provedbu projekta: 01.01.2021. - 30.06.2022.
Zadano je i trajanje projekta najdulje do 18 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 h.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija koji čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa.

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:
- neprofitni subjekti (privatni ili javni)
- tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)
- međunarodne organizacije
- sveučilišta i druge obrazovne ustanove
- istraživački centri
- profitni subjekti.

Prihvatljive projektne aktivnosti
Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata koji predviđaju provedbu aktivnosti opisanih u odlomku „Ciljevi i prioriteti Poziva".
Pritom, nužno je zadovoljiti i sljedeća tri uvjeta:
- barem jedan aspekt audiovizualne djelatnosti
- barem jedan aspekt nove digitalne tehnologije
- provedba u barem jednoj od navedenih djelatnosti: nakladništvomuzejska djelatnostizvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština.

Podnošenje prijava
Prijave se podnose elektronički putem sustava Portal Electronic Submission System, kojem je moguće pristupiti putem stranice Poziva dostupne na Funding & Tenders Portal Opportunites.
Tehničke upute za podnošenje prijava dostupne su na istom mjestu, ali i uz desni rub ekrana ove web stranice.

Kontakti za upite o Pozivu:
Desk Kreativne Europe - ured Kultura

Desk Kreativne Europe - ured MEDIA

Služba Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA): EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu .
Za tehničke poteškoće obratite se HelpDesku: EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu .

09.02.2020. 17:15:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh