Tag: osvrt
Široki dijapazon interesa akademskog kipara Mate CROate

Široki dijapazon interesa akademskog kipara Mate CROate

Mata CROata ili Mate Turić, akademski je kipar mlađe generacije, autor cijenjenog i priznatog iznimnog opusa jedara u više vrsta kamena i oblika, od posve malih pa do velikih, u…
više »

objavljeno 30.10.2019. u 10:01
Žuti kolori Mladena Žunjića

Žuti kolori Mladena Žunjića

U posljednjih smo nekoliko godina vidjeli veći broj novih ciklusa suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara Mladena Žunjića, izvedenih na većem formatu u ulju i akrilu. Svaki…
više »

objavljeno 27.10.2019. u 10:29
Sjećanja dubrovačkog slikara Mara Kriste

Sjećanja dubrovačkog slikara Mara Kriste

Maro Kriste, dubrovački akademski slikar, istaknuti je autor srednje generacije aktualnih hrvatskih stvaratelja, izlagao je na nizu zapaženih izložbi,i danas kontinuira slika u svom…
više »

objavljeno 25.10.2019. u 10:01
Fragmenti dana i života Željka Bubala

Fragmenti dana i života Željka Bubala

Željko Bubalo, akademski slikar iz Splita, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, cijenjeni i priznati artist, neumorno, bez prekida stvara u svom atelijeru, kreirajući nizove nefigurativnih…
više »

objavljeno 24.10.2019. u 10:02
Ciklus kolaža Duška Šibla

Ciklus kolaža Duška Šibla

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor s dvije adrese, zagrebačkom i londonskom,slikar Duško Šibl, pored ulja po kojima je i poznat i cijenjen, u tišini atelijera ili…
više »

objavljeno 16.10.2019. u 10:01
Promišljanja Mladena Žunjića

Promišljanja Mladena Žunjića

Mladen Žunjić, slikar i suvremeni hrvatski likovni umjetnik, sklon je koristiti niz raznolikih motiva u plodnom i uspješnom stvaranju niza ciklusa, nastojeći uvijek istaknuti svoje…
više »

objavljeno 11.10.2019. u 10:01
Zapisi o prostoru Alfreda Krupe

Zapisi o prostoru Alfreda Krupe

Promatrajući mnoge slike iz opusa akademskog slikara Alfreda Krupe, izvedene u različitim tehnikama i uz nazočnost svakovrsnih motiva, ne mogu se oteli dojmu kako slikar promatra svijet,…
više »

objavljeno 04.10.2019. u 10:01
Zanimljivi slikarski opus sinjskog umjetnika Mire Čugura

Zanimljivi slikarski opus sinjskog umjetnika Mire Čugura

Miro Čugura poznati je sinjski umjetnik, slikar, autor kompleksnog opusa izvedenog u suhom pastelu s različitim motivima. Izlagao je na nekoliko zapaženih samostalnih izložbi. Nekoliko je…
više »

objavljeno 27.09.2019. u 10:01
Reljefni kolorizam u novome ciklusu Mladena Žunjića

Reljefni kolorizam u novome ciklusu Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić ponajprije je poznat kao autor niza ciklusa snažnog kolora i apstraktnih motiva, uvezanih u niz slika velikog formata u ulju i akrilu. Nedavno je dovršio ciklus…
više »

objavljeno 24.09.2019. u 10:01
Lirske apstrakcije - atraktivni ciklus Mladena Žunjića

Lirske apstrakcije - atraktivni ciklus Mladena Žunjića

Jedan od segmenata istraživanja, vrlo vrijednog hrvatskog umjetnika, slikara Mladena Žunjića jest i pitanje mogućnosti boje, boja, vertikala i horizontala kolorita. U dosadašnjem…
više »

objavljeno 18.09.2019. u 10:01
Stranica / 8
skrolaj na vrh