Metro-portal.hr

objavljeno 26.03.2011. 20:15:00
UTJECAJ PARANOJE

Zašto se opasnost od radijacije često preuveličava?

Strah od širenja radijacije iz japanske oštećene nuklearke ne bi nas smio odvratiti od rizika koji donose i alternative, navodi cijenjeni britanski stručnjak za procjenu rizika, profesor David Spiegelhalter

Zašto nuklearna energija ljude toliko plaši?

U svezi s ovim provedeno je dosta istraživanja. Mogućnost nuklearne radijacije potiče ovaj strah. Radi se o nevidljivoj, nepoznatoj količini radijacije. Ljudi to ne razumiju te osjećaju kako nad time nemaju kontrolu. Uostalom postoji potencijalna opasnost od uzrokovanja mnogih bolesti. Unatoč tome, nuklearna energija je prilično sigurna, no to ne spriječava ljude da brinu, baš kao što je i zračni promet najsigurniji način putovanja, no ljudi uvijek strahuju od mogućih nesreća.

Ljudi oslobađanje radijacije iz NE Fukushima u Japanu nazivaju katastrofom. Je li to opravdano?

To je doista ozbiljan događaj, no treba ga staviti u kontekst potresa i tsunamija zbog čega je i došlo do problema. Očito postoje prijetnje od nuklearnih elektrana, ali one su ograničene i mjerljive. U ovom slučaju se ne radi o Černobilu. Premda je eksplozija iz 1986. bila strašan događaj za mnoge ljude, trajni efekti ipak nisu bili toliko loši koliko se očekivalo.

Mnoge vlade zaustavljaju svoje projekte nuklearnih elektrana nakon događaja u Japanu. Je li pametno donositi takve odluke nakon katastrofe?

Fukushimu je pogodila nezamisliva sila. Ljude uvijek iznenade ovakvi događaji, no jedna stvar koju naučite prilikom proučavanja rizika, jest da se iznenađujuće stvari mogu dogoditi. Moramo očekivati i takve stvari.

Naravno, političe odluke donose se na temelju volje birača. To je posao političara, ne samo da reagira na objektivne procjene rizika, već da čini i ono što ljudi žele. No dobro je zadržati perspektivu o mogućim rizicima svih alternativa.

Znači li to da je i sam strah dio problema?

Jedan od najvećih rizika radijacije jest psihološka šteta koju stvara. Nakon događaja poput djelomičnog rastapanja reaktora na otoku Tri milje u SAD-u 1979., te incidenta u Černobilu, postoji ozbiljna psihološka trauma, čak i među ljudima koji nisu bili ugroženi.

Biste li voljeli živjeti blizu nuklearne elektrane?

Razmišljao sam kako bi se osjećao da sam trenutno u Japanu. Bi li pobjegao iz Tokija ili ne? No teško je reći kako bih reagirao, posebice kad ljudi reagiraju na osjećaje oko sebe. Ali da, ne bi mi smetalo da živim blizu nuklearne elektrane, samo da nisu toliko velike i ružne.26.03.2011. 20:15:00
http://metro-portal.hr/zasto-se-opasnost-od-radijacije-cesto-preuvelicava/56999/