Metro-portal.hr

objavljeno 04.02.2013. 06:47:00
KONKRETNO

Zagreb napravio prvi korak prema javnim vrtovima

Varaždin, Ivanić-Grad i Virovitica su prošle godine po vrlo jednostavnom i brzom postupku uspostavili društvene vrtove te građanima izdali parcele za sadnju bez naknade

Prvi vrtovi se naziru
Prvi vrtovi se naziru (Arhiva)

Parkticipacija (inicijativa za uspostavu društvenih urbanih vrtova) pozdravlja napore Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je prošli tjedan na javnoj prezentaciji predstavio Studiju mogućih lokacija za uređenje javnih gradskih vrtova na području grada Zagreba.

U sklopu Studije je kao odgovor na upite građana analizirano 40-tak potencijalnih lokacija za vrtove u Zagrebu, te izdana pregledna karta s prihvatljivim lokacijama. Lokacija koju Parkticipacija predlaže za uspostavu vrta u Novom Zagrebu (katastarska čestica 1028, k.o. Zaprudski Otok) dobila je vrlo pozitivnu ocjenu i zeleno svjetlo, iako još uvijek predstoji djelomice nedefinirana procedura dodjele zemljišta.

Drago nam je da je Grad konačno pokazao aktivan, a ne samo načelan interes za ovu temu, te smatramo vrlo pozitivnim odaziv nekoliko Gradskih ureda, kao i Službe za mjesnu samoupravu na prezentaciju Studije.

Također smo dobili usmenu spremnost na suradnju od Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu koji je nadležan za izdavanje zemljišta, a u planu je osnivanje radne grupe o vrtovima koja bi okupila sve dionike, međutim još nisu definirani nikakvi rokovi za konkretne korake u ostvarivanju zagrebačkih društvenih vrtova.

Napominjemo da se bliži sezona sadnje i da je krajnje vrijeme da Grad dodijeli parcele za vrtove. Parkticipacija kao datum početka zakupa predlaže 1.3.2013.

Za podsjetnik, a kao što navodi i Studija, gradovi Varaždin, Ivanić-Grad i Virovitica su prošle godine po vrlo jednostavnom i brzom postupku uspostavili društvene vrtove te građanima izdali parcele za sadnju bez naknade, pa bi bilo neprimjereno da se postupak u Zagrebu nepotrebno odugovlači kad je već po ocjeni Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada identificirana odlična lokacija - na zapuštenom zemljištu, u neposrednoj blizini naselja gdje već postoji interes, te sa sređenim vlasničkim odnosima.

Još jedna potencijalna prednost lokacije je da se nalazi u sklopu javne zelene površine koja nije namijenjena za izgradnju, pa bi dugoročno na njoj bilo moguće uspostavljanje ne samo pojedinačnih vrtnih parcela za privremeno obrađivanje, nego i trajnih nasada voćaka odnosno šumskih vrtova koji bi bili u potpunosti otvoreni široj javnosti.

04.02.2013. 06:47:00
http://metro-portal.hr/zagreb-napravio-prvi-korak-prema-javnim-vrtovima/76315/