Metro-portal.hr

objavljeno 12.02.2008. 01:19:55

Kraj arhitektonskog šlamperaja

Županije i veliki gradovi morat će osnovati tzv. povjerenstva za ljepotu

Novoosnovana povjerenstva ocjenjivat će arhitektonsku uspješnost idejnog projekta
Novoosnovana povjerenstva ocjenjivat će arhitektonsku uspješnost idejnog projekta (Elvir Tabaković/CROPIX)

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obvezalo je županije i velike gradove da za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta osnuju tzv. povjerenstva za ljepotu, priopćeno je danas iz  Ministarstva.

Zagreb ga već ima

Neki gradovi i županije već su ispunili zakonsku obvezu i osnovali povjerenstva, a od onih koji to dosad nisu učinili, Ministarstvo očekuje da će što prije ispuniti svoju obvezu. Povjerenstva su već osnovali Zagreb, Osijek, Šibenik i Split, a morat će ga i ostali veliki gradovi i sve županije. Novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, koji je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, i koji je stupio na snagu 1. listopada 2007., propisano je da su poglavarstva županija i velikih gradova obvezna imenovati povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta.

Ne treba za obiteljske kuće

Gradska povjerenstva trebaju biti uključena u izdavanje lokacijskih dozvola za sve objekte, a županijska u izdavanje lokacijskih dozvola za smještajne i prateće građevine ugostiteljsko-turističke namjene planirane u prostornim cjelinama koje obuhvaćaju više od pet hektara. Mišljenje povjerenstva nije potrebno za gradnju obiteljske kuće, jer se za gradnju kuće ne izdaje lokacijska dozvola, nego rješenje o uvjetima gradnje, navodi Ministarstvo.

Glas strukeZakonom je propisano da članovi povjerenstva trebaju biti birani među predstavnicima stručnih i javnih ustanova te u području arhitekture i prostornog uređenja. To su jamstva da će biti nađena najbolja rješenja za prostor. To je mišljenje pak obvezno kad je riječ o zahtjevnim građevinama kao što su stambene zgrade, škole, hoteli i slično. Za njihovu je gradnju potrebno pribaviti lokacijsku dozvolu te potvrdu na glavni projekt, navodi Ministarstvo.

Također, mišljenje povjerenstva nije obvezno za izdavanje lokacijskih dozvola za projekte izrađene na temelju provedena natječaja. U tom slučaju, imenuje se povjerenstvo za provedbu natječaja. Povjerenstvo izdaje mišljenje o idejnom projektu koji je sastavni dio lokacijske dozvole, a idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata. 

Piše: METRO
12.02.2008. 01:19:55
http://metro-portal.hr/kraj-arhitektonskog-slamperaja/2795/