Metro-portal.hr

objavljeno 09.12.2019. 10:01:00
IZLOŽBE

Izložba Odbačeni u Impact Hubu

izložbi “Odbačeni” održavat će se u Zagrebu od 11. do 15. prosinca 2019. u prostorima Impact Huba, Boškovićeva ulica 2

Zanimljiva izložba
Zanimljiva izložba (Arhiva)

Roum je zajednica Roma, umjetnika, majstora, dizajnera, edukatora i aktivista, okupljena već preko dvije godine a koja funkcionira kao društveno poduzeće. U njemu romski umjetnicima/ama i dizajnerima/icama u suradnji s neromskim umjetnicima/ama i dizajnerima/icama umjetnici spašavaju i prenamjenjuju otpad u predmete za unutarnji dizajn.

RoUm je osvojio brojne nagrade za društvenu inovaciju te je sa svojim predmetima sudjelovao i izlagao na mnogim sajmovima i izložbama u Hrvatskoj i šire. Roum je pokrenut i razvijan od strane tvrtke za hakiranje društvenog utjecaja - ProPuh.

RoUm se bavi inkluzivnim dizajnom, nadciklažom i primjenjenom umjetnošću stvarajući predmete za uređenje prostora. Predmete izrađujemo tijekom trodnevnih proizvodnih radionica (koje funkcioniraju i kao rezidencije za gostujuće umjetnike/ice dizajnere/ice) i trenutačno završavamo našu četvrtu kolekciju. Koristimo drveni, metalni i tekstilni otpad te ga prenamjenjujemo u nove predmete. Svi predmeti su unikati, iznad 95% reciklirani te izrađeni u okviru inkluzivnog dizajna sa snažnim pozitivnim društvenim utjecajem. RoUm je ujedno i projekt suživota, socijalnog poduzetništva, ekološki napor za održivi grad, ljubav prema primijenjenoj umjetnosti, želja za očuvanjem starih zanata, potreba za i poticanje društveno odgovorne potrošnje i pomalo iracionalna vjere da i predmeti mogu imati dušu ako ih dotakne dovoljno ruku..

RoUm je prvi azil za odbaćene predmete u Hrvatskoj. Projekt počiva na učenju od Roma kroz umjetnost te u vjeri da ono što je stoljećima bila predrasuda prema Romima (bavljenje otpadom) može sada biti naš društveni kapital i način da činimo dobro prenamjenom starih predmeta.

Nezavisno istraživanje društvenog učinka pokazalo je da za svaki uloženi EUR RoUm generira 2.06 EUR društvene dobiti te smo dobili nagrade za socijalnu inovaciju Zaklade Baden Wuttemberg kao i nagradu za 5 najboljih društvenih poduzeća u Hrvatskoj. Kako bismo dekonstruirali poimanje o otpadu i odgovorili na pitanja kada je nešto otpad te je li biti otpad trajno ili trenutačno stanje, osim samih predmeta proizvodimo i njihove priče o nastanku. Radimo s djecom na pripovjedanju digitalnih priča o predmetima te svaki od naših predmeta dolazi sa certifikatom o izradi i vlastitom pričom.

Recept ili kako je nastao RoUm predmet: U lonac romske tradicije dodajemo velikodušno primijenjenu umjetnost, prstohvat novih tehnologija i online alata te donosimo zaboravljeno i odbačeno s margina društva u njegovo samo središte. Spajamo ljude kroz predmete i umjetnost. Otpad pretvaramo u jedinstvene predmete za uređenje Vašeg prostora.

O Odbačenima

Izložba i turneja "Odbačeni" priča je o otpadu koji putem kroz Hrvatsku postaje umjetnost. Izloženi predmeti nastali su prenamjenom (nadciklažom) otpada od drva, metala i elektronike. Predmeti su izrađeni u suradnji romske zajednice, romskih umjetnika/ica i dizajnera/ica kao i suradnji s neromskim umjetnicama/dizajnericama u okviru RoUm umjetničke zajednice. Izložba sadrži priče o nastanku svakog od predmet i osoba koje su ih napravile.

Tijekom igraonica s djecom kao sastavnim, interaktivnim djelom izložbe predmeti dobivaju glas osoba koje su ih izradile i "pripovjedaju" svoju priču. Izložba, baveći se odbačenim predmetima, podučava o gospodarenju otpadom, ekologiji, i konzumerizmu te doprinosi kritici suvremenog načina života s beskonačnim krugom kupovanja i bacanja predmeta.

Također izložba podučava o romskoj zajednici koja je zbog vlastite marginalizacije bila osuđena na bavljenje otpadom a koja sada nastoji tu predrasudu iskoristit kao socijalni kapital u okviru pokreta RoUm svjedočeći o odbačenim ljudima. Dodatno, izložba svjedoči, kroz predmete i njihove "glasnogovornike/ice" o zaboravljenim zanatima i vještinama varenja, obrade drva ali i o novim vještinama i zanatima hakiranja elektronskih uređaja.

09.12.2019. 10:01:00
http://metro-portal.hr/izlozba-odbaceni-u-impact-hubu/122399/