Metro-portal.hr

objavljeno 05.02.2018. 12:01:00
ARHIVALIJA MJESECA

Arhivalija za veljaču 2018.

Društvo muzejsko-konzervatorskih radnika NRH , Zagreb 1954. upućuje dopis Savjetu za prosvjetu, nauku i kulturu NRH o važnosti održavanja Tjedna muzeja i zaštite spomenika kulture i prirode

Arhivalija mjeseca za veljaču
Arhivalija mjeseca za veljaču (DAZ)

Već 1947. god. "Narodni list" objavljuje članak u kojem građani grada Zagreba pišu o potrebi posjeta muzejima i važnijim mjestima u gradu Zagrebu.

Ukazuje se na veliki broj posjetitelja i turista, te na način za bolje snalaženje i kretanje kroz grad.

Društvo muzejsko-konzervatorskih radnika NRH , Zagreb 1954. upućuje dopis Savjetu za prosvjetu, nauku i kulturu NRH o važnosti održavanja Tjedna muzeja i zaštite spomenika kulture i prirode. 

05.02.2018. 12:01:00
http://metro-portal.hr/arhivalija-za-veljacu-2018/110128/